VOP a GDPR

Důležité dokumenty

Podmínky ochrany osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Profesní certifikát GMP+ B4:

Certifikát GMP+ International - zobrazit přímo na stránce

Pojištění odpovědnosti zasílatele - zobrazit přímo na stránce

Pojistná smlouva - Pojištění podnikatele a právnických osob - zobrazit přímo na stránce

Potvrzení o pojištění - zobrazit přímo na stránce

GMP je anglická zkratka pro Good Manufacture Practice, česky - Správná výrobní praxe. Jedná se o systém (principy), jehož cílem je zvyšovat bezpečnost potravin, krmiv, lečiv atp. Je to způsob, který určuje pravidla provozu, tak aby nedocházelo k nebezpečí, např. vzniku zdravotně závadných potravin a zároveň nebyla porušována legislativa (např. saniční řády aj.).

GMP logo GMP standard certificate logo

DAS - Právní ochrana v rámci obchodních vztahů a jistota zabezpečení v případně škodní události.

DAS logo United registrar of systems logo

Profesní certifikát GMP+ B4 - česky


Profesní certifikát GMP+ B4 - anglicky


Certifikát GMP+ International


Pojištění odpovědnosti zasílatele


Pojistná smlouva - Pojištění podnikatele a právnických osob


Potvrzení o pojištění